Jak si mohu koupit Prozac bez lékařského předpisu?

Prozac Česká republika

Prozac a jeho generická alternativa fluoxetin jsou antidepresiva. Prozac se používá k léčbě velké depresivní poruchy, bulimie (poruchy příjmu potravy), obsedantně-kompulzivní poruchy a panické poruchy. Prozac může být také předepsán s jiným lékem zvaným olanzapin (Zyprexa) k léčbě manické deprese způsobené bipolární poruchou.

Tento lék může zlepšit náladu, spánek, chuť k jídlu a hladinu energie a může pomoci obnovit zájem o každodenní život. Může snížit strach, úzkost, nežádoucí myšlenky a počet záchvatů paniky. Může také snížit potřebu provádět opakované úkony (kompulze, jako je mytí rukou, počítání a kontrola), které narušují každodenní život. Fluoxetin může zmírnit premenstruační příznaky, jako je podrážděnost, zvýšená chuť k jídlu a deprese. Může snížit záchvatovité přejídání a očistné chování u bulimie.

Kde si mohu koupit Prozac (Fluoxetine) za nízké ceny?

V naší online lékárně najdete Prozac, který se prodává pod názvem Fluoxetin. Zkontrolujte ceny a ujistěte se, že si na našich stránkách můžete koupit nejlevnější Prozac.

Prozac 20 mg

60€32.47
90€44.04
120€55.60
180€78.72
270€113.40
360€148.09

Prozac 10 mg

90€30.62
180€51.04
360€91.87

Mohu si koupit Prozac bez lékařského předpisu?

Ano, nákup léku v lékárně Euro-Prozac je velmi snadný, protože od našich zákazníků nevyžadujeme lékařský předpis. Zároveň získáte kvalitní výrobek, který se nebude lišit od toho v lékárně.

Pokud nejste zvyklý(á) užívat fluoxetin, doporučujeme Vám poradit se se svým lékařem, aby Vám mohl předepsat vhodnou léčbu.

Rychlé dodání v České republice

Dostupné způsoby doručení si můžete ověřit na stránce objednávky. Doba dodání na dobírku je v České republice 2 až 8 dní.

Obecné informace o fluoxetinu (Prozac)

Prozac (fluoxetin) patří do skupiny léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Používá se k léčbě deprese a pomáhá zlepšit náladu.

Jak Prozac funguje?

Fluoxetin patří do skupiny léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Fluoxetin působí na chemické látky v mozku, které mohou být u lidí s depresí, panikou, úzkostí nebo obsedantně-kompulzivními příznaky v nerovnováze. Tyto léky působí tak, že zvyšují množství serotoninu, přirozené mozkové látky, která pomáhá udržovat duševní rovnováhu.

Zlepšení by mělo být patrné za 1 až 2 týdny. Může trvat 4-5 týdnů, než pocítíte plný přínos tohoto léku.

Jaká je síla přípravku Prozac?

Prozac a jeho generický ekvivalent, fluoxetin, se vyrábějí v dávkách 10 mg a 20 mg.

Indikace

Prozac 20 mg

Prozac (fluoxetin) patří do skupiny léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Používá se k léčbě deprese a pomáhá zlepšit náladu. Prozac (fluoxetin) se také používá ke zmírnění nebo odstranění příznaků obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) a k léčbě poruchy příjmu potravy, bulimie.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu působí tak, že zvyšují množství neurotransmiteru zvaného serotonin, který je k dispozici v určitých částech mozku. Ačkoli se můžete začít cítit lépe po několika týdnech léčby, plný účinek léku se může projevit až po několika týdnech léčby.

Prozac (fluoxetin) může být dostupný pod několika různými obchodními názvy a/nebo v několika různých formách. Konkrétní obchodní název přípravku Prozac (fluoxetin) nemusí být dostupný ve všech formách nebo schválen pro všechny zde uvedené stavy. Stejně tak se některé formy přípravku Prozac (fluoxetin) nemusí používat u všech zde uvedených stavů.

Váš lékař vám možná doporučil přípravek Prozac (fluoxetin) i pro jiné stavy, než které jsou uvedeny v těchto článcích s informacemi o přípravku. Pokud jste se o tom se svým lékařem neporadil(a) nebo si nejste jistý(á), proč užíváte Prozac (fluoxetin), poraďte se se svým lékařem. Nepřestávejte užívat Prozac (fluoxetin) bez porady s lékařem.

Nepodávejte Prozac (fluoxetin) jiné osobě, i když má stejné příznaky jako vy. Užívání přípravku Prozac (fluoxetin) může být nebezpečné, pokud vám jej lékař nepředepsal.

Dávkování

K léčbě deprese je doporučená zahajovací dávka přípravku Prozac (fluoxetin) pro dospělé 20 mg. Po několika týdnech vám lékař může doporučit zvýšení dávky, pokud se vaše příznaky nezlepšily. Maximální doporučená dávka přípravku Prozac (fluoxetin) je 60 mg denně. Jakmile jsou příznaky pod kontrolou, měla by být použita nejnižší účinná dávka přípravku Prozac (fluoxetin) předepsaná lékařem, aby se zabránilo návratu příznaků. Váš lékař Vám může doporučit pokračovat v užívání přípravku Prozac (fluoxetin) po dobu několika měsíců.

U poruchy příjmu potravy bulimie je doporučená dávka pro dospělé 60 mg denně, i když účinné mohou být i nižší dávky.

Doporučená dávka přípravku Prozac (fluoxetin) při OCD se pohybuje od 20 mg do 60 mg jednou denně.

Dávku léku, kterou člověk potřebuje, může ovlivnit mnoho faktorů, například tělesná hmotnost, další zdravotní stav a jiné léky. Pokud Vám lékař doporučil jinou dávku, než je zde uvedena, neměňte způsob užívání léku bez porady s lékařem.

Prozac (fluoxetin) se obvykle užívá jednou denně ráno. Lze jej užívat s jídlem nebo nalačno.

Je důležité užívat přípravek Prozac (fluoxetin) přesně podle pokynů lékaře. Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas další dávky, vynechte vynechanou dávku a pokračujte v užívání obvyklé dávky. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Pokud si nejste jisti, co dělat po vynechání dávky, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Prozac (fluoxetin) uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a vlhkostí a uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevyhazujte léky do odpadních vod (např. do dřezu nebo toalety) ani do domovního odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak zlikvidovat léky, které již nepotřebujete nebo jejichž doba použitelnosti vypršela.

Jak dlouho přípravek Prozac účinkuje?

Zlepšení by mělo být patrné za 1 až 2 týdny. Než pocítíte plný přínos, může to trvat 4-5 týdnů.

Formulář je k dispozici

10 mg

Každá zelená tobolka s označením “Dista 3104” a “PROZAC 10 mg” obsahuje Prozac (Fluoxetine) HCl odpovídající 10 mg Prozacu (Fluoxetine) (32,3 µmol). Nelékařské látky: silikon a škrob; obal tobolky: benzylalkohol, butylparaben, sodná sůl karboxymethylcelulózy, dinatrium-edetát vápenatý, FD&C Blue No. 1, želatina, žlutý oxid železitý, methylparaben, propylparaben, natrium-lauryl-sulfát, propionát sodný a oxid titaničitý.

20 mg

Každá zelenožlutá tobolka s označením “Dista 3105” a “PROZAC 20 mg” obsahuje Prozac (fluoxetin) HCl odpovídající 20 mg Prozacu (fluoxetinu) (64,7 µmol). Nelékařské látky: silikon a škrob; obal tobolky: benzylalkohol, butylparaben, sodná sůl karboxymethylcelulózy, dinatrium-edetát vápenatý, FD&C Blue No. 1, želatina, žlutý oxid železitý, methylparaben, propylparaben, natrium-lauryl-sulfát, propionát sodný a oxid titaničitý.

Kontraindikace

Neužívejte přípravek Prozac (fluoxetin), pokud :

 • jste alergičtí na přípravek Prozac (fluoxetin) nebo na kteroukoli složku přípravku.
 • v posledních 14 dnech užívali inhibitor MAO (např. fenelzin, tranylcypromin) nebo thioridazin.

Neužívejte inhibitory MAO nebo thioridazin nejméně 5 týdnů po ukončení užívání přípravku Prozac (fluoxetin).

Nežádoucí účinky

Prozac bohužel není bez vedlejších účinků. Nežádoucí účinky se mohou pohybovat od mírných až po závažné a mohou zahrnovat.

 • Bolesti hlavy
 • Podivné sny
 • Změny vidění a/nebo závratě
 • Pocit úzkosti nebo nervozity
 • Třesení nebo chvění
 • Pocení nebo návaly horka
 • Sucho v ústech
 • Změny chuti k jídlu nebo hmotnosti
 • Impotence, snížené libido nebo potíže s orgasmem
 • Pocit únavy, nespavost
 • Sinusitida
 • Nevolnost, průjem a/nebo zvracení

Interakce

Prozac může způsobit velmi závažné interakce s různými jinými léky. Proto byste měli vždy informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte, zejména :

 • Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), včetně pimozidu a thioridazinu.
 • Tricyklická antidepresiva (TCA)
 • Ostatní SSRI

Jaké jsou účinky alkoholu a přípravku Prozac?

Tento léčivý přípravek může vyvolat závratě nebo ospalost. Alkohol může způsobit větší závratě nebo ospalost. Neřiďte, neobsluhujte stroje ani nedělejte nic jiného, co by pro vás mohlo být nebezpečné.